Students
Current graduate students
 • Aoran Lv, Master CS, starting from 2021
 • Xianquan Cai, Master CS, starting from 2021
 • Zitian Zhang, Master CS, starting from 2020
 • Jiaxin Li, Master CS, starting from 2020
 • Jun Zhang, Master CS, starting from 2020
 • Yijing Chen, Master CS, starting from 2019
Former graduate students
 • Bolun Zheng (Master CS, 2019-2021, working at Byte Dance)
 • Zhiguang Pan (Master CS, 2018-2021, working at Neteasy)
 • Kun Qian (Master CS, 2018-2021, working at Tencent (Shenzhen))
 • Rujia Fu (Master CS, 2018-2021, working at Public Security Bureau, Zhuhai City)
 • Xin Liu (Master CS, co-advising with Prof. Guiqing Li, 2018-2021, working at Tencent (Shenzhen))
 • Kang Liu (Master CS, 2018-2021, working at Nanfang Fund Company, Shenzhen)
 • Dongjiu Zhang (Master CS, 2017-2020, working at Bingo Company)
 • Yu Yang (Master CS, 2017-2020, working at China Telecom (Guangzhou))
 • Junxian Huang (Master CS, 2014-2017, working at NVidia (Shenzhen))
 • Pei Liu (Master CS, 2013-2016, working at Wechat)
 • Huina Lu (Master CS, co-advising with Prof. Guiqing Li, 2012-2015, working at Alibaba)
Former undergraduate students
 • Xiaoyang Mo (2018-2021, working at Wechat)
 • Yuzheng Liang (2018-2021, working at Wechat)
 • Shiju Lin (2017-2020, pursuing PH.D. at CUHK)
 • Chengdong Wei (2016-2020, pursuing PH.D. at CUHK)
 • Lingyun Yang (2015-2019, pursuing PH.D. at HKUST)
 • Kaihao Ma (2015-2019, pursuing PH.D. at CUHK)
 • Shaopeng Fu (2015-2019, pursuing MS. degree at the University of Sydney)
 • Chen Chen (2015-2019, pursuing MS. degree at the University of Sydney)
 • Zhenghao Zhang (2014-2018, pursuing PH.D. at CUHK)
 • Boyang Li (2014-2018, pursuing PH.D. at CUHK)
 • Zhenkun Cai (2013-2017, pursuing PH.D. at CUHK)
Cooperation Enterprise